XS (<-575)
SM (576->)
MD (768->)
LG (992->)
XL (1200->)

OZ MANÍNSKA TIESŇAVA

Hlavnou aktivitou je vybudovanie oddychovej zóny a horolezeckého informačného centra s osadením prvkov drobnej architektúry za účelom podpory rozvoja trvaloudržateľného cestovného ruchu pohraničia a zvýšenia atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu. Zmapujeme vybrané prírodné rezervácie na oboch stranách hranice za účelom ich využitia ako turistickej atrakcie a voľnočasovej aktivity pre obyvateľov. Výstupy budú spracované do spoločnej brožúry. Zároveň prebehne online konferencia, ktorá bude zameraná na rozvoj a podporu trvaloudržateľného cestovného ruchu v pohraničí. Cieľovou skupinou sú obyvatelia a návštevníci regiónu s dôrazom na horolezectvo ako špecifikum tiesňav.